Co należy wiedzieć posługując się kartami?

Co należy wiedzieć  posługując się kartami?
Warto być świadomym zagrożeń jakie skrywają niektóre karty. Chociażby po to aby ustrzec się np. kar za przekroczenie terminu spłaty, aby wiedzieć które dla nas są potrzebne, a które zbędne! Plastiki z założenia mają nam ułatwiać obrót gotówką, maja być wygodną formą płacenia za zakupy, uprościć zaciąganie zobowiązań pieniężnych w instytucjach finansowych. Aby dobrze poruszać się w materii kart, zobaczmy co nam oferują banki!

Karta kredytowa – należy podkreślić że jest to karta nie powiązana z kontem osobistym. Przeznaczona są dla klientów, którzy legitymują się zdolnością kredytową. Posiadanie zdolności kredytowej umożliwia bankowi przyznanie klientowi określonej kwoty kredytu na rachunku kredytowym powiązanym z kartą kredytową. Bank wydając ją przyznaje limit, w ramach którego posiadacz karty może zawierać transakcje bezgotówkowe. W dniu rozliczenia, który ma miejsce raz w miesiącu, dług może być spłacony w całości lub tylko w części. Niespłacona kwota będzie stanowiła oprocentowany kredyt. Wysokość kredytowania – wysokość maksymalnego limitu jaki przyznaje bank – uzależniona jest od zarobków klienta. Nie powinno się stosować tej karty do pobierania gotówki w bankomatach, ponieważ generuje to niepotrzebne koszty(odsetki kredytowe będą bowiem naliczane od dnia dokonania tej transakcji) . Nie zaleca się jej używania do zaciągania zadłużenia znacznie obciążającego nasz budżet domowy, chyba że będziemy bardzo zdyscyplinowani, regularnie spłacając całe zadłużenie. Karta kredytowa przy nieumiejętnym stosowaniu staje się pewnego rodzaju „pułapką”, (łatwo dostępny “darmowy” kredyt). A jak wiadomo łatwo jest pożyczyć ale już trudniej oddać, bo z reguły kredyt rozwiązuje tymczasowo problem z gotówką, ale zarazem tworzy nawarstwiający się dług. A to jest prosta droga do wpadnięcia w tzw. spirale długu. Musimy odpowiednio “podejść” do możliwości jakie daje nam karta kredytowa. Super, jak traktujemy ją jak wsparcie w sytuacjach losowych, kiedy incydentalnie musimy pokusić się o wsparcie finansowe za pomocą plastiku. Gorzej jak traktujemy kartę jako dodatkowe źródło finansowe i szastamy nie naszymi pieniędzmi odkładając spłatę z miesiąca na miesiąc, przy narastającym długu. Pamiętajmy aby trzymać się pewnych zasad przy używaniu karty kredytowej: Starajmy się nie przekraczać tzw. okresów bezodsetkowych (w poszczególnych bankach są różne i wynoszą od 51 do 61 dni). Musimy zdawać sobie sprawy że na ilość dni “darmowego” kredytu rzutuje dzień w którym zaciągnęliśmy dług. Dla przykładu, płacimy kartą rachunek 15. dnia miesiąca, a 21.dnia przypada koniec cyklu bezodsetkowego , to odsetki nie zostaną pobrane tylko przez 6 dni! Spłacajmy całe zadłużenie.W przeciwnym razie bank naliczy(“dosoli” nam) wysokie odsetki (często najwyższe jakie tyko można zastosować – 21%). I uwaga, są one pobierane nie od momentu, w którym skończył się okres bezodsetkowy, ale od chwili, gdy zapłaciliśmy rachunek kartą. W nie wesołym płożeniu jesteśmy, kiedy w dniu wyznaczonym nie spłacimy kwoty minimalnej, wtedy czekają na nas dotkliwe kary ze strony banku. Starajmy się wystrzegać stosowania plastiku za granicą. Tylko kiedy nie mamy innej możliwości stosujmy karty, ze “świadomością” iż nastąpi przewalutowanie. Pół biedy kiedy wyjeżdżamy do kraju z strefy ero a nasza karta rozliczna jest również w euro (płacimy za przeliczenie z euro na złote po niekorzystnym kursie). Gorzej kiedy przykładowo, zapłacimy za przeliczenie z dolara na euro, a później z euro na złotego. W takiej sytuacji korzystanie z karty za granicą jest dużo droższe, a koszt przewalutowania może dochodzić do 10 proc. wartości całej transakcji!

Warto wiedzieć

Przy kłopotach ze spłatą zaciągniętego kredytu należy podjąć wszystkie możliwe kroki, aby temu zaradzić, (rozpocząć rozmowy z bankiem). Nie wolno chować głowy w piasku (najgorszym postępowaniem jest nie odbieranie telefonów z banku, nie reagowanie na ponaglenia). Nieraz wystarczy przedstawienie swojej sytuacji i zaproponowanie bankowi jakieś rozwiązanie – np. zmianę kredytu uzyskanego za pomocą karty kredytowej na zwykły gotówkowy i przez to zmniejszenie wszystkich odsetek i kar. Nie rzadko bank na to przystaje, aby mieć pewność odzyskania od nas długu (bo w przypadku nie wyegzekwowania od nas zaległości, będzie zmuszony utworzyć specjalne rezerwy finansowe, a to z kolei odbije się negatywnie na wyniku finansowym banku).

Oprócz karty kredytowej, są w użyciu:

Karta bankomatowa – jak nie trudno się domyślić, służy do wypłat gotówki w bankomatach. Ale na pobieraniu pieniędzy z bankomatu nie kończy się jej funkcjonalność, dodatkowo służy do sprawdzania stanu rachunku, wydrukowania historii transakcji lub zmiany kodu PIN. Znacząca wadą karty jest brak możliwości płacenia za zakupy czy doładowania konta telefonu komórkowego w terminalu. (częściej się spotyka karty płatnicze z funkcjami karty bankomatowej). Karta debetowa – jest załącznikiem do rachunku bankowego. Zastępuję gotówkę w punktach handlowo-usługowych do wysokości stanu konta, dostępnego limitu debetowego i kredytu odnawialnego. Służy również do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Transakcje są rozliczane zaraz po otrzymaniu przez bank informacji o jej przeprowadzeniu. Co sprawia, że rachunek posiadacza karty, który płacił kartą debetową, będzie od razu obciążony tą kwotą. Karta wymaga tzw. autoryzacji, czyli sprawdzenia autentyczności oraz dostępności środków zgromadzonych na rachunku. W następstwie autoryzacji zakładana jest również blokada wysokości kwoty transakcji, co uniemożliwia przekroczenie salda rachunku. Karta obciążeniowa – najczęściej wydawana jest do rachunku bankowego. Jest pewnego rodzaju odmianą karty kredytowej. Dysponujemy możliwością zaciągnięcia pożyczki w ciągu miesiąca, niezależnie od kwoty jaka znajduje się na rachunku.. Dług jaki można zaciągać nazwany jest limitem. Wyznaczonego dnia wydawca sumuje wszystkie transakcje i obciąża kwotą wynikową rachunek posiadacza karty. To zarazem dzień graniczny spłaty długu. Najistotniejszą różnicą miedzy karta obciążeniową a debetową to kwestia podejścia banku do spłaty zadłużenia. Przy karcie obciążeniowej raz w miesiącu trzeba spłacić całe zadłużenie, a nie jego część. W przypadku niespłacenia karta może zostać zablokowana. Banki wydają też karty obciążeniowe niepowiązane z rachunkiem bankowym. Karty obciążeniowe polecić należy przede wszystkim osobom, np. wykonującym wolne zawody oraz innym posiadającym pewne okresowe wpływy na rachunek, które jednak zazwyczaj nie są uwzględniane przy wyliczaniu zdolności kredytowej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o przeniesienie praw autorskich). Karta przepłacona (inaczej nazywana -wstępnie opłacona lub elektroniczną portmonetka -ang. Electronic Purse). Nie można wydać więcej niż suma, na którą jest doładowana. Idealna na prezent zamiast tradycyjnej koperty lub stosowana do wydawania pracownikom w wyjazdach służbowych. Korzystać z niej można tylko po uprzednim zasileniu. Działa jak karta telefoniczna lub miejska, z tą różnicą, że jej posiadacz sam decyduje jakiej wysokości kwotę na nią przelać. Karta przedpłacona nie jest powiązana z rachunkiem bankowym. Dobre rozwiązanie również przy płatnościach np. przez Internet, albo jako karta zbliżeniowa. Karta wirtualna – jest stosowana do płatności w sieci, zamówieniach telefonicznych i pocztowych. Aby z niej skorzystać, wystarczy załadować ją wybraną kwotą z własnego konta bankowego. Po dokonaniu transakcji karta wirtualna zostaje opróżniona, dzięki czemu nawet, gdy ktoś pozna jej numer, nie będzie mógł z niej skorzystać. Kartą wirtualną nie można płacić w zwykłym sklepie, ani wypłacić gotówki z bankomatu. Karta lojalnościowa wiąże posiadacza z bankiem lub inną instytucją systemem punktów premiowych przyznawanych za każdą transakcję. Karty takie są często wydawane we współpracy z firmami komercyjnymi (co-branded cards), np. siecią supermarketów, w której posiadacz karty może uzyskać specjalne zniżki, klubami (affinity cards) lub organizacjami społecznymi (charity cards). W kontekście technologii zapisu informacji na karcie, wyodrebnia się trzy rodzaje kart płatniczych : - karty tłoczone, którymi transakcje dokonywane są w terminalach ręcznych, karty z paskiem magnetycznym, karty mikroprocesorowe oraz wszelkiego rodzaju karty hybrydowe, na których znajdują się co najmniej dwa rodzaje zapisu nośnika informacji, np. pasek magnetyczny i mikroprocesor.

Ważne:

Należy wspomnieć iż ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU z 2002 r. nr 169, poz. 1385 ze zm.) daje możliwość rezygnacji z otrzymanej karty płatniczej Jeśli dotychczas jej nie użyliśmy, to mamy na zwrot i odstąpienie od umowy 14 dni od momentu zawarcia. Niestety jeżeli już kartę użyliśmy, to nie-pozbędziemy się jej bezproblemowo, nawet gdyby nie minęły jeszcze dwa tygodnie od jej otrzymania. Wystawca może nas obciążyć kosztami związanymi z jej wydaniem.