Co należy wiedzieć posługując się kartami?

Co należy wiedzieć  posługując się kartami?
Warto być świadomym zagrożeń jakie skrywają niektóre karty. Chociażby po to aby ustrzec się np. kar za przekroczenie terminu spłaty, aby wiedzieć które dla nas są potrzebne, a które zbędne! Plastiki z założenia mają nam ułatwiać obrót gotówką, maja być wygodną formą płacenia za zakupy, uprościć zaciąganie zobowiązań pieniężnych w instytucjach finansowych. Aby dobrze poruszać się w materii kart, zobaczmy co nam oferują banki!