Sprawdź ile zarabiają inni!

Sprawdź ile zarabiają inni!
Czy w handlu można dobrze zarobić? Gdzie płacą najwięcej?

Razem ze specjalistami od doradztwa personalnego przyjrzeliśmy się płacom w branży FMCG i wiemy już jedno: Pensje będą rosły bo przedsiębiorcom coraz trudniej znaleźć chętnych do pracy!

Sytuacja na rynku pracy w branży FMCG jest obecnie bardzo korzystna dla pracowników – uważają konsultanci z firmy doradztwa personalnego HRK. Coraz trudniej znaleźć ręce do pracy. Niektóre sieci handlowe stosują już np. wysyłkę ofert pracy bezpośrednio do mieszkańców poszczególnych miast, szukając wśród nich kandydatów do pracy. Pociąga to za sobą również konieczność oferowania coraz lepszych warunków finansowych.

A jak wyglądają nasze zarobki w tej chwili?

Już po raz trzeci portal wynagrodzenia.pl przeprowadził Internetowe Badanie Wynagrodzeń. I co się okazało? W 2006 mediana* płacy w branży handlowej wyniosła 2300 zł. 10 proc. pracowników zatrudnionych w tym obszarze gospodarki otrzymywało zarobki niższe od 950 zł, natomiast jedna czwarta najlepiej opłacanych otrzymywała wynagrodzenie powyżej 3000 zł.

Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy szeregowi, spośród których co dziesiąty zarabiał poniżej 949 zł. Przyczyna tak niskiej płacy może tkwić w fakcie, że spora część osób na tym stanowisku pracuje w nisko opłacanych sklepach i marketach. Najliczniejsi w tej branży specjaliści mają medianę wynagrodzeń na poziomie 2550 zł, a jednocześnie u jednej czwartej z nich płaca kształtuje się powyżej 4000 zł. Najwyższe dochody mają dyrektorzy. Połowa z nich zarabia w przedziale od 4300 zł do 12 000 zł.

Zróżnicowanie wynagrodzeń w branży handlowej zależy również od sektora, w którym działa firma. Zdecydowanie najniższe zarobki występują w handlu detalicznym, gdzie połowa badanych zarabia pomiędzy 1300 zł a 3200 zł. Jednocześnie w tym obszarze zatrudnionych jest najwięcej badanych.

Niestety, badania przeprowadzone przez portal wynagrodzenia.pl udowadniają, że wysokość zarobków determinuje też płeć. Najwyższa różnica dotyczy stanowiska dyrektora, gdzie panie zarabiają o 38 proc. mniej niż panowie. Wśród mężczyzn ponadto występuje też większa dysproporcja płacy pomiędzy stanowiskami. Dyrektor zarabia bowiem 4,5 razy więcej niż pracownik szeregowy. Wśród kobiet różnica w płacach pomiędzy tymi stanowiskami jest natomiast 3,5-krotna. Wpływ na to ile pieniędzy będzie każdego miesiąca przelewanych na nasze konto ma również miejsce zamieszkania. Tradycyjnie najwyższe płace mają pracownicy zatrudnieni na Mazowszu. Mediana ich wynagrodzenia wynosi 3000 zł i jest o 30 proc. wyższa od płacy osób zatrudnionych na północnym zachodzie kraju. Najgorzej w handlu zarabiają pracownicy z województw wschodnich, gdzie płace są niższe o 36 proc. w porównaniu do regionu Mazowieckiego.

*mediana – Jeżeli wynosi ona np. 2000 zł oznacza to, że połowa osób zarabia poniżej 2000 zł a połowa powyżej 2000 zł. Mediana lepiej oddaje rzeczywisty poziom przeciętnych zarobków w danej populacji niż średnia, na którą bardzo wpływają wartości skrajne np wygórowane zarobki dyrektorów.

Ile zarabiamy?

By przedstawić Państwu konkretne przykłady zarobków w branży handlowej zapytaliśmy o nie anonimowych pracowników firm na terenie całego kraju. Wszystkie wartości brutto.

1200 - sprzedawczyni w małym sklepie spożywczym na jednym ze szczecińskich osiedli
1340 - kasjerka w poznańskim markecie należącym do dużej sieci
1400 – kierownik zmiany w sklepie na stacji benzynowej dużego polskiego koncernu
1750 – podstawa pensji przedstawiciela handlowego dużego producenta słonych przekąsek, pracującego we Wrocławiu
2300 – podstawa pensji przedstawiciela handlowego dużego producenta soków. Pracuje w Krakowie
3400 – tyle dostaje kierownik działu w dużych delikatesach spożywczych w Poznaniu
3800 – to zarobek kierownika regionu w firmie sprzedającej ciastka. Pracuje w Gdańsku, koordynując pracę trzech przedstawicieli handlowych
4500 – początkujący analityk w dużym koncernie mleczarskim w Warszawie
5800 – pracownik działu finansowego z 6-letnim stażem w biurze producenta kosmetyków w Poznaniu
6700 – kierownik zarządzający dużą hurtownią spożywczą w Łodzi
11400 – dyrektor dużego działu w warszawskiej siedzibie producenta słodyczy
35000 – członek zarządu w jednym z dużych polskich browarów

Pracownicy poszukiwani!

Justyna Lipowska, Konsultant w firmie doradztwa personalnego HRK

Branża FMCG jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki. Jak wykazują statystyki naszego Portalu Rynku Pracy widać bardzo dużą aktywność osób poszukujących pracy w branży FMCG. W ciągu ostatniego miesiąca w wyszukiwarce ofert pracy najczęściej wybieranym słowem kluczowym była „sprzedaż”. Z drugiej strony widać dużą aktywność pracodawców poszukujących pracowników w branży FMCG – w tej chwili w bazie Portalu mamy blisko 600 ofert pracy z tego sektora.

W ostatnim czasie można zaobserwować coraz większą rotację pracowników w branży FMCG. Proces ten dotyczy głównie pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych. Największy poziom rotacji zauważamy w działach handlowych, marketingowych i obsługi klienta.

Firmy starają się przyciągnąć pracowników już nie tylko atrakcyjnym systemem wynagradzania i poziomem płac, ale także coraz częściej obserwujemy oferowanie pracownikom rozwiniętych pakietów pozapłacowych, na które składają się m.in. oferty wsparcia pracowników w zakresie kształcenia, relokacji czy pakietów socjalnych itp.
Częste rotacje i trudności z pozyskaniem solidnych, lojalnych pracowników mają swe przyczyny głównie w dużej emigracji zarobkowej Polaków oraz we wzrastającej tendencji do podejmowania ryzyka związanego ze zmianą pracy. Motywacją do zmiany miejsca pracy są względy prestiżowe, rozwojowe i oczywiście finansowe. A finanse w branży FMCG przedstawiają się bardzo atrakcyjnie.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę HRK PARTNERS, specjalizującej się w badaniach wynagrodzeń i tworzeniu systemów zarządzania kapitałem ludzkim, wysokość płacy całkowitej wśród specjalistów ds. sprzedaży, podzielonych według posiadanego doświadczenia zawodowego kształtuje się następująco: osoby początkujące, bez doświadczenia mogą liczyć na kwoty rzędu 2150 – 3900 zł brutto, osoby posiadające doświadczenie zawodowe (tzw. w pełni zawodowo ukształtowane) mogą spodziewać się wynagrodzenia w widełkach 2500 – 4400 zł brutto. Natomiast osoby zajmujące samodzielne stanowiska sprzedażowe zarabiają od 4000 do 6700 zł brutto. Wśród tej grupy relacja premii do płacy zasadniczej kształtuje się w przedziale 14 – 34 proc. Premia wśród sprzedażowców jest bardzo istotnym elementem, a udział procentowy premii w ogólnym wynagrodzeniu jest tu wyższy niż wśród innych grup pracowników.