Weź samochód! - Jaki rodzaj leasingu wybrać?

Weź samochód! - Jaki rodzaj leasingu wybrać?
Auto to rzecz niezbędna w każdym, nawet najmniejszym przedsiębiorstwie. Teraz nie trzeba wydawać od razu fortuny, żeby je mieć. Wystarczy wziąć samochód w leasing. Kupno nowego samochodu to ogromny wydatek i może stanowić pory problem, szczególnie dla małego przedsiębiorcy. Ale wcale nie trzeba pozbywać się kilkudziesięciu tysięcy złotych z firmowego portfela, żeby kupić auto. Lepiej pomyśleć o leasingu. To zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie niż wysoko oprocentowany kredyt, bo nie obniża zdolności kredytowej naszej firmy.

Jeździsz i odliczasz
Pozyskanie pojazdu w formie leasingu jest bardziej opłacalne. Nawet jeśli firma leasingowa wspomaga się kredytem bankowym, to warunki, na jakich bank udostępnia jej środki, są znacznie korzystniejsze niż w przypadku jednostkowego klienta. Najważniejsze w leasingu są jednak oszczędności podatkowe. Całość rat leasingowych oraz opłatę wstępną (zazwyczaj od 0 do 30 proc. wartości) możemy wliczyć do kosztów uzyskania przychodu (dotyczy to leasingu opera syjnego, kiedy otrzymujemy pojazd do użytkowania na czas z reguły krótszy niż wynosi jego faktyczny okres zużycia). Po wygaśnięciu umowy natomiast istnieje zazwyczaj możliwość nabycia
leasingowanego pojazdu za wartość końcową, ustaloną w umowie.
Umowę leasingu operacyjnego auta
zawiera się z reguły na okres 24-60 miesięcy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje tutaj leasingodawca. W obliczeniach dotyczących kosztu leasingu uwzględnić trzeba to, iż część raty leasingowej, wynikająca z naliczonego podatku, podlega odliczeniu od naszego podatku VAT. We wszelkich kalkulacjach dotyczących kosztu leasingu oraz porównań z innymi możliwościami finansowania działalności powinniśmy zawsze brać pod uwagę kwoty netto. Korzystający ma jednak ograniczone możliwości w przypadku użytkowania samochodu osobowego. Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT może odliczyć 60 proc. kwoty podatku od raty leasingowej lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, ale łączna kwota odliczeń podatku VAT w całym okresie użytkowania jednego samochodu nie może przekroczyć kwoty 6000 zł. Tego przepisu nie stosuje się w przypadku zakupu samochodu, który swoją konstrukcją jednoznacznie
jest przystosowany do przewozu towaru (szczegóły – Ustawa o VAT). Jest jednak szansa na zmianę w tej kwestii. Eksperci uważają bowiem, że ograniczenia w odliczaniu podatku VAT są niezgodne z prawem unijnym, a to oznacza, że sprawa może trafić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Dopasuj sobie raty
Leasing ma wiele plusów. Po pierwsze jest to elastyczność finansowania, czyli dopasowanie opłat leasingowych i rat do sytuacji finansowej leasingobiorcy. Ma to znaczenie np. w przypadku działalności sezonowej. Korzystne jest również to, że leasingodawca przejmuje na siebie wszelkie czynności związane z zakupem danego przedmiotu. Ale mimo zalet nie można traktować leasingu jako sposobu na rozwiązanie problemów finansowych firmy. Mimo iż leasingodawca nie będzie raczej skłonny finansować firmy chylącej się ku upadkowi, to jednak przedsiębiorstwa mające problemy ze zdolnością kredytową w bankach mają dużą szansę, że właśnie w leasingu znajdą sposób na pozyskanie auta.
Z zakupu dokonanego z kredytu odliczyć
możemy odsetki od rat kredytu, prowizję oraz amortyzację (dla samochodów wynosi ona 20 proc. rocznie). Podobnych odliczeń dokonamy również w leasingu finansowym. Leasing finansowy jest jednak bardziej opłacalną formą dla osób stosujących uproszczone formy rozliczania się z urzędem skarbowym, np. w formie ryczałtu. W takiej sytuacji decydującej roli nie odgrywa możliwość zaliczenia całości raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów, gdyż przy tym sposobie opodatkowania wysokość kosztów nie wpływa na podstawę opodatkowania. Ten rodzaj leasingu może być również dobrą alternatywą dla firm, które chcą, aby przedmiot znalazł się w ewidencji środków trwałych.
Opłaty za użytkowanie samochodu
w leasingu finansowym pokrywają całość nakładów oraz zysk finansującego (leasingodawcy). Strony nie mogą wypowiedzieć umowy przed upływem określonego czasu, zwykle 60-80 proc. życia ekonomicznego przedmiotu leasingu. Przeważnie są to umowy średnio- lub długoterminowe (zawierane na okres 3-10 lat, a nawet powyżej 10 lat). Dla większości firm bardziej opłacalny będzie jednak leasing operacyjny, w związku z możliwościami zaliczania do kosztów uzyskania przychodu całości rat i opłat manipulacyjnych.
Aby trafnie ocenić korzyści płynące z leasingu w odniesieniu do kredytu, trzeba wziąć pod uwagę jeszcze inne elementy. Czasami leasing może okazać się mniej korzystny od kredytu. Musimy wziąć tutaj pod uwagę wartość używanej rzeczy, opłatę wstępną, manipulacyjną, długość trwania umowy i wysokość rat. Przed decyzją o leasingu trzeba więc wszystko dobrze policzyć.
Z poniższej tabeli wynika, że za samochód o wartości 100 tys. zł w przypadku zwarcia umowy leasingowej zapłacimy 102 580 zł, a więc faktyczny koszt leasingu wyniesie zaledwie 2580 zł. Comiesięczna rata leasingowa to 3 tys. zł. W przypadku kredytu zaciągniętego na 36 miesięcy na samochód o wartości 100 tys. zł zapłacimy faktycznie 162 501,22 zł, a więc koszt zakupu na kredyt wyniesie aż 62 501,22 zł! Rata miesięczna to 3226,72 zł, a więc jest wyższa niż rata leasingowa. Różnica w zależności od finansowania w postaci leasingu i kredytu jest ogromna i wynosi około 60 tys. zł. Jedynym mankamentem leasingu jest tutaj wymóg uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości 10 tys. zł, ale przy korzyściach rzędu 60 tys. zł jest to i tak bardzo korzystna opcja. Powyższe obliczenia są przykładowe i nie zawsze rata kredytu i jego koszt muszą być wyższe niż leasingu. Pamiętajmy jednak, że przy kredycie odpisujemy tylko odsetki, prowizję oraz amortyzację, a w przypadku leasingu całą ratę leasingu oraz opłatę wstępną. Te właśnie czynniki przesądzają o opłacalności tej formy finansowania środków trwałych.
Z roku na rok rośnie zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem zakupu pojazdów leasingiem. W pierwszym kwartale 2007 odnotowaliśmy ponad 78-proc. wzrost liczony rok do roku.
Największe wzrosty odnotowaliśmy w segmencie pojazdów ciężarowych – blisko 120 proc. i pojazdów ciężkich, tzw. tracków również blisko 120 proc.!
Od 2006 r. dynamicznie zaczął rozwijać się też rynek leasingu samochodów osobowych. Jest to podyktowane korzystnymi zapisami prawnymi, które umożliwiają odliczanie VAT od samochodów osobowych kupowanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może odliczyć 60 proc. VAT (nie więcej niż 6 tys. zł). Dzięki tym regulacjom rynek leasingu samochodów osobowych wzrósł w omawianym okresie o ponad 60 proc.
Te wzrosty świadczą o dobrej kondycji polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy wybierają leasing ze względu na minimum formalności, brak konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń i szybkie decyzje kredytowe.
Moim zdaniem, patrząc na dynamiczny rozwój polskiej gospodarki i sygnały dotyczące nowych inwestycji, chociażby związanych z napływem środków unijnych w ramach programu POIG 2007–2013 czy też organizacj EURO 2012 – segment środków transportu drogowego do końca roku będzie nadal charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostową.