Wróżby z Liczb

Wróżby z Liczb
Starożytni uważali, że liczby posiadają tajemna moc. Sam Pitagoras spędził całe życie na pogłębianiu znaczenia liczb, stworzył on pierwotną Numerologię. Grecki mędrzec, ojciec liczb filozofii opartej na zasadzie przeciwieństw, najprawdopodobniej zaczerpnął z wielkiej wierzy przechowywanej przez tysiąclecia w egipskich świątyniach.

Najwyżsi kapłani Izis, potem Chaldejczycy, Hebrajczycy, Hebrajczycy na Dalekim Wchodzie Chińczycy wykorzystywali Numerologię do praktyk magicznych i wróżb.

Pitagorejczycy ułożyli systematycznie starożytną symbolikę liczb, tworząc pewien schemat własności, i tak – jedynka wyznacza punkt,, dwójka- linię, trójka- figurę, czwórka- ciało geometryczne, piątka- własność ciał fizycznych, barwę, szóstka- symbolizuje życie, siódemka- ducha, ósemka- miłość, dziewiątka- roztropność i sprawiedliwość, sprawiedliwość dziesiątka bal doskonałością Wszechświata.

Współcześni, opierając się na starych teoriach, doszli do różnych stwierdzeń, takich jak:

- Liczby są symbolami wyrażającymi odwieczne zasady, które rządzą procesem Stworzenia.
-Każda liczna wyobraża czynną siłę zawierającą świadomość mocy
- Liczby działają za pośrednictwem energii, ożywiającej ciała i bytu.
-Jako symbole owych zasad liczby znajdują swoje określone miejsce w świadomości ludzkiej.
- Kiedy zostanie wytworzona równoczesna wieź pomiędzy człowiekiem a światem zewnętrznym, każdy człowiek będzie działała zależnie od swoich reakcji na zgodności liczbowe, które będą nim powodowały, i osiągnie swój rozwój zgodnie z harmonią swych myśli.

W Numerologii magicznej, którą używa się po dziś dzień, wciąż jeszcze są praktykowane pitagorejskie znaczenia. Najczęściej stosuje się liczby od 1 do 9.
W symbolice liczb jedynka- czynnik aktywny, połączony z dwójką- czynnikiem pasywnym, tworzy trójkę, czynnik neutralny jako wynik działania aktywnego na pasywny.
Od czasów starożytnych idea triady była dla magów dogmatem.

Wprowadzenie praktyk magicznych znalazło swoje najwyższe uznanie i przetrwało do dziś w Kabale, czyli wiedzy przekazanej, którą Mojżesz miał od starych świątyń tebańskich, gdzie egipscy kapłani przechowywali archiwa wymarłej czerwonej rasy oraz archiwa Kościoła Ramy, zwanego Wielkim Ojcem białej rasy.

W naszych czasach wiedza o liczbach wciąż się rozrasta. Numerologia jest częścią nasze życia, ale często nie zdajemy sobie z tego sprawy.